Оцінка впливу на навколишнє середовище ОВНС (ОВС)

Оцінка впливу на навколишнє середовище – це процедура, яка складається з наступних етапів:


 1. Визначення необхідності проведення ОВС
 2. Оформлення повідомлення, підготовка і публікація повідомлення про планову діяльності
 3. Отримання оголошень про початок громадського обговорення
 4. Прийняття участі в громадських обговореннях
 5. Створення та супровід електронного кабінету Єдиного реєстру за оцінкою впливу на навколишнє середовище
 6. Підготовка звіту з оцінки впливу на навколишнє середовище
 7. Отримання висновку з оцінки впливу на навколишнє середовище

Всі роботи по підготовці пакету документів ми виконуємо самостійно і супроводжуємо взяті в роботу проекти до прийняття Позитивного рішення!

Поводження з відходами


 1. Підготовка та реєстрація декларації про створення відходів.
 2. Підготовка звіту по інвентаризації відходів
 3. Розробка технічних паспортів відходів
 4. Розробка реєстрових карт об’єктів утворення відходів (ОУВ)
 5. Розробка реєстрових карт об’єктів оброблення та утилізації відходів (ООУВ)
 6. Складання паспортів місць видалення відходів (МВВ)
 7. Збір пакету документів для отримання повідомлення транскордонне перевезення небезпечних відходів або виведення на транскордонне перевезення відходів
 8. Отримання ліцензії на здійснення господарської діяльності щодо поводження з небезпечними відходами

ЕКОЛОГО-ПРАВОВА ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМСТВ


 • Проведення екологічного аудит підприємства